The Active Wave Focusing Solution

Et smutthull i akustisk teori forteller oss at små høyttalere med kontrollert spredning over stort frekvensområde er mulig.........så lenge du har nok høyttalerenheter, og de får det rette signal tilført. Kii THREE har hele seks høyttalerelementer som arbeider i sammen for å sende lyden i riktig retning uten å benytte en bred høyttalerfront. Faktisk kan man sammenligne Kii THREE sin evne til å «styre» bassen med en tradisjonell høyttaler som har flere meters bredde.

Interview with

Designer Bruno Putzeys

En «killer» i sin kategori

Kii THREE er den første kompakte høyttaler som kan overgå selv et større lydsystem i et stort rom, mens den samtidig fungerer ypperlig i mindre rom, hvor den kontrollerte spredningen i bassen absolutt kommer til sin rett. Bedre enn en rekke store høyttalere på å spille stort, og bedre tilpasset små rom enn de fleste små høyttalere. Kii THREE et unikt produkt.

Hva gjør Active Wave Focusing filtre?

Active Wave Focusing filtre markerer en fullstendig avstand fra klassiske delefiltre. Isteden for å dele lydspektrum inn i ulike bånd, styrer Active Wave Focusing filtre de spesielt plasserte høyttalerelementene for å skape en fullstendig sammenhengende fremoverrettet bølgefront.

Dette gir følelsen av at all lyd kommer i fra ett enkelt høyttalerelement. Gjennom den klassiske måten å tenke delefiltre kan vi kun oppnå tidskorrekt impulsrespons på hovedaksen. Animasjonene på venstre side viser bølgefronten slik den bygges opp av en typisk moderne treveishøyttaler med sidemonterte basser. I dette eksempelet ligger delefrekvensen på 250Hz, tids -og fasekorrigert. Selv om bølgen som beveger seg mot lytteren tilsynelatende er sammenhengende, ser man at sideveis og bakover brytes dette ned og impulsen blir fullstendig tilslørt. Lave frekvenser sendes ut i alle retninger. I et virkelig rom (nedre animasjon) vil lyden som beveger seg bakover treffe bakvegg og reflekteres mot lytteren, som dermed vil høre lyden to ganger. En gang fra front, og en gang litt senere fra bakvegg. I dette tilfellet hjelper det lite å flytte høyttaleren utover, bort fra bakvegg. Den totale balansen ser bedre ut, men impulsresponsen blir enda dårligere siden refleksjonene ankommer enda senere.

Animasjonene til høyre viser hvordan Active Wave Focusing opprettholder full kontroll på tidsdomenet rundt hele høyttaleren, og hvordan den bakre veggen ikke har noen effekt. Den lydmessige effekten er gjevn og unormalt detaljert bassgjengivelse selv i vanskelige rom. F.eks får et trommeslag en helt naturlig gjengivelse normalt kun tilgjengelig med store høyttalere eller høyttalere montert i vegg.

This site use cookies to ensure that we give you the best experience on our website.

OK